Friday, 20 January 2012

Pengedali Program

Program ini dikendalikan sepenuhnya oleh rakan pintar UTM SPACE (Specialist Knowledge Centre Sdn. Bhd.). Tempat untuk kuliah dan kelas tutorial adalah samada di Specialist Knowledge Centre, Petaling Jaya atau di sebarang pusat yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk program ini dijalankan di premis anda atau pusat yang dikenalpasti tanpa dikenakan sebarang bayaran tambahan.
Kelas akan diadakan pada hari sabtu dan ahad, dari jam 8.30 pagi hingga 6.00 petang. Sementara itu, kuliah akan dijalankan dalan Bahasa Malaysia dan Inggeris, manakala bahan-bahan cetakan, penilaian dan projek dalam Bahasa Inggeris.

No comments:

Post a comment